Değerlerimiz

ayrac

Değerlerimiz

ÖGESEN, üzerinde çalıştığı konularda katkı yapan tüm kurum ve kuruluşlara övgü, hiçbir katkı yapmayan, aksine engelleme faaliyetleri içinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlara eleştiri getirmeyi ilke edinir.

 

  • Devlet, siyasal parti, örgüt ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.
  • Tüm siyasi parti, kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, diğer sendikalara, tüzel ve özel kişilere aynı mesafededir.
  • İşleyişinde ve sendikal faaliyetlerde, siyasi bir oluşum içinde yer almaz. Aksine, tüm faaliyetlerde siyaset üstü olma gayesini güder.
  • Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil, düşünce ve etnik yapı ayrımı gözetmeksizin, demokrasiye ve farklılıklara saygı temelinde faaliyetlerde bulunur.
  • Üyelerinin maddi ve manevi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutar, hep beraber çalışır, sonuca odaklıdır ve çağın gerektirdiği şekilde kendisini değiştirerek her zaman güncel kalmayı, çağın bir adım önünde olmayı hedefler.