• bilgi@ogesen.org
  • 0312 476 99 58

Değerlerimizayrac

Değerlerimiz

ÖGESEN, üzerinde çalıştığı konularda katkı yapan tüm kurum ve kuruluşlara övgü, hiçbir katkı yapmayan, aksine engelleme faaliyetleri içinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlara eleştiri getirmeyi ilke edinir.

 

  • Devlet, siyasal parti, örgüt ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.
  • Tüm siyasi parti, kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, diğer sendikalara, tüzel ve özel kişilere aynı mesafededir.
  • İşleyişinde ve sendikal faaliyetlerde, siyasi bir oluşum içinde yer almaz. Aksine, tüm faaliyetlerde siyaset üstü olma gayesini güder.
  • Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil, düşünce ve etnik yapı ayrımı gözetmeksizin, demokrasiye ve farklılıklara saygı temelinde faaliyetlerde bulunur.
  • Üyelerinin maddi ve manevi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutar, hep beraber çalışır, sonuca odaklıdır ve çağın gerektirdiği şekilde kendisini değiştirerek her zaman güncel kalmayı, çağın bir adım önünde olmayı hedefler.