Amaç

logoogesen

 

Amaç

ÖGESEN, Türkiye’nin; temel hak ve özgürlüklerin içselleştirildiği, doğrudan demokrasinin ve sosyal adalet anlayışının yerleştiği, STK’ların ve sendikaların ürettiği fikir ve politikaların dikkate alındığı, ücretlerde hak ve adaletin sağlandığı, eşit, demokratik, laik,  bilim insanına ve bilimsel çalışmalara gerektiği değeri veren  politikalarını bu bilimsel çalışmalar doğrultusunda belirleyen bir ülke olmasını amaçlar.

 

 

ÖGESEN bu çerçevede;

Akademisyenlerin özlük haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi,

Akademisyenlerin düşünme ve ifade etme serbestliğinin olmasını savunur ve bunun için gereken tüm girişimleri gerçekleştirmeyi,

Akademisyenlerin, sözleşmeyle çalıştırılmasına karşı çıkar, üniversitelerde “mobbing” uygulamalarına son vermek adına gerekli girişimlerde bulunmayı,

Akademisyenlerin, yıllardır süregelen; 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca verilen kısa vadeli araştırma görevliliği, 2547 sayılı kanunun 35. maddesi uyarınca oluşan mağduriyetler, eş durumu tayinleri ve akademik askerlik olmaması, görev tanımının belirsizliği gibi sorunlarının ortadan kaldırılmasını,

Diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi lojman, kira ve yol yardımının akademisyenlerin tamamına verilmesini,

Akademisyenlerin dil seviyesi ölçen, adil ve kullanışlı bir “Akademik Dil Sınavı”nın yapılmasını,

Öğretim görevlisi unvanındaki akademisyenlerin, lisansüstü eğitim hakkının kanun çerçevesinde güvence altına alınmasını,

35. madde ile görevlendirilen araştırma görevlilerinin senet ve kefil zorunluluğun kaldırılmasını,

Ek ve ikinci öğretim ders ücretlerinde iyileştirme yapılmasını,

Akademisyen Yardımlaşma Fonu’nun  (AYAF) kurulmasını,

Yükseköğretim ve Teknoloji Bakanlığı kurularak yükseköğretim ve akademisyenlerinin haklarının ve geleceğinin güvence altına alınmasını,

Günümüzde veya gelecekte akademisyenliğin hak ettiği değeri her zaman alabilmesini, amaçlar ve bütün bunları Türkiye’nin gelişmesinde önemli bir adım olarak görür.